Registratie waterkwaliteit parameters Q1 2013

Speerpunt 2013: Nader onderzoek naar het gedrag en verhoudingen tussen:

  1. watertemperatuur.
  2. CO2- concentratie.
  3. DO concentratie (opgeloste zuurstof in het water)
  4. NO3 ontwikkeling.

In dit jaar hoop ik meer duidelijkheid te verkrijgen over het verloop tussen de bovenstaande materie. Doelstelling is om te kijken of er met de onderlinge verhouding, duidelijkheid kan verkregen worden rond de ontwikkeling van de algenbloei. Het is mij nog niet geheel duidelijk of er naast de NO3 piek nog meer factoren van invloed zijn.

Ontwikkeling:

Sinds eind oktober is de PH sterk gedaald in de Haarlemmermeerse bosplas en de Toolenburger Plas. Normaal is deze net boven de 8 PH tot op heden is deze nog ver onder de 8 PH. Ook de CO2 ontwikkeling is hoger en wisselender dan voorheen. Dit betekend, dat het water nog schoner is geworden. Het is mij niet geheel duidelijk of dit het gevolg is van het mestbeleid (2008) waardoor er minder uitspoeling van meststoffen plaatsvind. Een ontwikkeling die zeker de moeite waard is om nauwgezet te volgen.

Avatar foto

Door Guus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *