Het is de bedoeling dat er dit jaar nog een begin gemaakt wordt met de bouw van een restaurant op het talud voor de duikstek. Voor de bouwvakantie wordt er in opdracht van de gemeente de grond bouw klaar gemaakt. Dit betekent ondermeer dat er nog een stuk grond bijgestort moet worden en dat een deel van het talud afgegraven gaat worden.

Het Talud wordt verlengd met 3.5 meter. DTH maakte zich ernstig zorgen over het storten van grond zo dicht bij de de duikstek. In een gesprek met de gemeente hebben ze aangegeven ons hierin tegemoet te komen. Er wordt nu met betonnen blokken een wal gemaakt voor het talud, en daar wordt dan op een later tijdstip de grond in gestort. De betonnen blokken liggen al bij het talud.

Het is de bedoeling dat na de bouwvakantie de bouw van het Restaurant zal beginnen. We zullen er niet aan ontkomen dat dit enige overlast met zich mee zal brengen voor de duikstek. We hopen dat deze overlast tot een minimum beperkt zal blijven.

We houden de bouwwerkzaamheden en de conditie van de duikstek nauwlettend in de gaten. Wij zullen dit met enige regelmaat op deze weblog rapporteren.

Avatar foto

Door Guus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *