De 2de veilige instap

Met subsidie van de gemeente, en met een flinke groep vrijwilligers van DTH Is er in de maanden mei en juli 2019 een 2de veilige instap gerealiseerd voor de duikers  links aen het surfstrand bij de Toolenburgerplas.

De aanleg van deze 2de instap is in een viertal fasen uitgevoerd.

  1. Het gieten van de ankers
  2. Het plaatsen van de meerpalen, en de ankers.
  3. Het  rijgen en monteren van de drijflijnen.
  4. Het heien van de volgpalen, en monteren van de volglijnen.

Alvorens we konden beginnen met de aanleg van de 2de instap is er door een tweetal duikers op locatie een klein onderzoek uitgevoerd naar het diepte verloop van de boden. Op deze wijze kon nagegaan worden waar de duikers nog veilig het water in kunnen, om dan vervolgens te kunnen duiken. Ook gaf dat nuttige informatie waar uiteindelijk de volgpalen geslagen moesten worden.

Fase 1

Op 17 mei 2019 zijn er bij het clubhuis van DTH een viertal ankers gegoten voor de boeien van de drijflijnen. Per Anker is er 75 kg cement gebruikt. Met een grote staafmixer en water is er een stevig cement gemaakt. Uiteindelijk is er per anker een sterk RVS oog in de ankers geplaatst.

Fase 2

Op 24 mei 2019 is er met behulp van een ponton en een kraan van de firma Vogel BV een tweetal meerpalen in de bodem geduwd op een door ons geselecteerde locatie bij de tweede instap.

De meerpalen werden met behulp van de kraan op positie gebracht, en in de bodem geheid.

Een van onze duikers boorden gaten in de meerpalen, en monteerde daar vervolgens de ogen aan. Na het plaatsen van de meerpalen werden er een viertal ankers met de ponton op locatie  gevaren, en met behulp van lijnen op de bodem afgezonken. De locaties waren van te voren met boeien gemarkeerd.

Op 6 juli 2019 hebben een tweetal duikers van DTH met hefballonnen de ankers voor de boeien op de juiste locatie verplaatst.

Fase 3

Op 14 juli 2019 zijn er met een flinke groep DTH vrijwilligers een drietal drijflijnen geregen, en zijn de blauwe boeien, met kettingen aan de ankers gemonteerd.

Voor het laatste gedeelte moesten enkele duikers zich in het pak hijsen om de kettingen door de anker ogen te halen. Nadat de boeien en de lijnen gemonteerd waren, was het tijd om onder het genot van een drankje en een hapje nog wat na te praten.

Fase 4

Op 28 juli 2019  zijn er door een groep vrijwilligers van DTH een 4-tal metalen palen in de grond geheid, en zijn er een drietal volglijnen gemonteerd.

 De volglijn wordt doorgetrokken tot ca. 9 meter diepte.

Met een boei zijn de volgpalen op locatie gezwommen, en met een heihamer zijn de palen in de grond geheid. Vervolgens zijn er onderwater ogen gemonteerd aan de palen, en konden de volglijnen tussen de volgpalen gemonteerd worden.

Het project werd afgesloten met een BBQ.

Een impressie van de werkzaamheden

Hierbij willen we de gemeente wederom bedanken voor hun subsidie, en willen we alle vrijwilligers bedanken die  meegeholpen hebben aan de tot stand komen van de 2de veilige instap voor duikers bij de Toolenburgerplas

De tweede veilige instap
Avatar foto

Door Guus