Inleiding:

Bij het SETL-project wordt onderzocht welke mariene organismen zich vestigen (‘settelen’) op speciaal daartoe opgehangen kunststof platen. Deze platen zijn opgehangen in havens of meren en aan steigers op 1 meter diepte. Om de drie maanden worden de platen door vrijwilligers onderzocht op organismen die zich daarop hebben vastgehecht.

Op 13 september 2009 zijn de platen H96 (B1) en H136 (B2) opgehangen aan de ballenlijn van de duikstek.

Op 13 december 2009 zijn de platen er weer uitgehaald en vervangen door de platen H106 (B1) en H127 (B2). De watertemperatuur aan de oppervlakte bedroeg 6 graden.

De platen zijn uit het water direct in een bak met water gezet om geobserveerd te worden en gefotografeerd te worden. Op deze wijze wordt getracht zoveel mogelijk informatie te vergaren van het moment. Na het fotograferen van de platen zijn de platen naar een andere locatie vervoerd waar deze vervolgens nader bekeken zijn met behulp van een microscoop en binoculair. De niet direct herkenbare organismen zijn verder onderzocht en bewaard op sterk water.

Determinatie Methode:

Met een loep zijn de platen nauwkeurig op organismen bekeken, en in kaart gebracht. Van de platen zijn op verschillende locaties monsters genomen die met behulp van microscopische preparaten nader bekeken zijn.

Resultaten:

Bij het uit het water halen in in de bakken plaatsen van de platen kon duidelijk een groot aantal vlo kreeftjes waargenomen worden die van de platen afzwommen. De platen zijn tijdelijk uit de bak gehaald zodat een schatting gemaakt kon worden van het aantal vlo kreeftjes die op de platen hebben gezeten. Hier is een overzichtsfoto van gemaakt. Aan de hand van deze foto kon een opsomming gemaakt worden van het aantal vlo kreeftjes wat op deze twee platen had gezeten. Dit waren er ongeveer 70.

Op 3 locaties op de plaat H96 werd Cordylophora Caspia aangetroffen en bij de H136 op twee locaties.

Locatie H96 a)

Locatie H96 b)

Locatie H96 c)

  Locatie H136 a)

Locatie H136 b)

Overal op de platen zijn wel sporen te vinden van de Cordylophora in ontwikkeling. Er zijn geen sporen van driehoeksmosselen gevonden.

De platen waren verder bijna geheel bedekt met een bruine laag van bruin en groenwieren en wat bewegende micro-organismen.

Van enkele stukjes van de bruine laag zijn microsco-pische preparaten gemaakt en bekeken

Hier zijn enkele voorbeelden daarvan. Niet alles is herkenbaar. In het monster dat we genomen hadden zat veel leven. Kronkelende wormpjes, zwemmende kreeftjes of poliepjes.

Wormen

Hydra

Buisalg

Conclusie:

Hoogstwaarschijnlijk is er door de lage temperatuur van het water niet veel leven op de plaat tot ontwikkeling gekomen. Opvallend blijft dan wel het grote aantal vlo kreeftjes wat zich op de platen bevindt.

Namens de OW biologische commissie van Duikteam Haarlemmermeer.

Guus Baan

Fotografie:

Herman Blanken, Harry Metsemakers

Veldwerk en determinatie:

Herman Blanken, Kees Hogeboom, Monique en Harry Metsemakers en Guus Baan.

Avatar foto

Door Guus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *