SETL plaat station

Naar aanleiding van een gesprek met Arjan Gittenberger (Marine Bioloog bij GiMaRis) worden de SETL platen niet om de 3 maanden vervangen, maar blijven ze het gehele jaar hangen. Het idee hierachter is, dat Arjan benieuwd is of de eerste bewoners van de platen zich kunnen handhaven of dat ze na verloop van tijd verdreven worden door een of meerdere andere organismen. Tevens zijn we ook benieuwd of de organismen die we de afgelopen jaren hebben waargenomen, in dezelfde getale voor komen als bij de platen die er het gehele jaar of jaren hangen.

Voorheen hebben de SETL platen aan de drijflijn van de duikstek bij de Toolenburgerplas gehangen. De platen worden momenteel opgehangen bij een daarvoor aangelegd SETL station. Deze wordt gevormd door een tweetal boeien met ankers, met daar tussenin een buis waar de SETL platen op 1 m diepte hangen.

Dit station ligt binnen de drijflijn.

Op 13 maart 2011 is de plaat H89 als eerste van de 4 platen opgehangen bij het SETL station.

Op  15 juni 2011 de tweede plaat H 114, op 11 sept 2011 de derde plaat H 96 en op 18 dec. de vierde plaat H 145. Om de 3 maanden worden de platen ter plaatse onderwater gefotografeerd. Op deze wijze proberen we een beeld te krijgen hoe de organismen zich vasthechten op de plaat en wat voor verschuivingen er plaats vinden in de tijd.

Als we de H89 in de tijd volgen dan zien we de volgende veranderingen ontstaan. Op 15 juni zijn de eerste sporen van de driehoeksmossel en de cordylophora waar te nemen. Tevens zijn er ook cocons van insecten zichtbaar. Op 11 sept is de plaat alweer bijna bedekt met kleine mosselen en plukjes cordylophora. Opvallend hierbij is dat de cordylophora achter blijft t.o.v de mosseltjes. Op 18 december is de plaat volledig bedekt met bijna volgroeide driehoeksmosselen. Aan de zijkant van de plaat bevinden zich flinke koloniën van cordylophora. Ook kleine stukjes spons zijn tussen de mosselen waar te nemen. Op 25 maart , meer dan een jaar na het ophangen van de plaat is de plaat volledig veranderd van samenstelling. Er is natuurlijk een flinke temperatuur daling geweest, tot 1 a 2 graden. De mosselen trekken zich bij die lage temperaturen terug naar warmere delen van de plas.

De cordylophora daarentegen kan zich bij lage temperaturen redelijk handhaven, maar op de plaat zijn maar hele korte stukjes cordylophora waar te nemen.

Bij de plaat H114  is er op 11 sept een interessant beeld waar te nemen.

Er bevinden zich naast de ontwikkelende mosseltjes ook flinke stukken spons. Ook de cordylophora is over de gehele plaat in ontwikkeling waar te nemen. Deze plaat had een hele interessante ontwikkeling door kunnen maken, waren het niet dat de plaat bij de fotosessie van 18 december niet meer aan het SETL station hing.

Bij de plaat H96 was een flink gedeelte van de plaat bedekt met cordylophora in ontwikkeling. Tevens zijn er een paar sporen waar te nemen van mosseltjes.

Op 25 maart 2012 was de cordylophora alweer een stuk verder ontwikkeld, en waren er maar een paar kleine driehoeksmosseltjes waar te nemen.

De vierde plaat de H 145 is op 25 maart voor het eerst gefotografeerd.

Hier valt nog niet veel op waar te nemen. Deze plaat heeft voornamelijk bij extreem koud water gehangen. Wat wel mooi is om waar te nemen hoe de vlo kreeft zich onder de plaat vastklampen.

Samenvattend kan gesteld worden dat het opkomen van de organismen op de plaat sterk afhangt van de periode waarin de plaat is opgehangen. De H89 die in maart is opgehangen laat een ander beeld zien dan de H96 en de H 114. Bij de laatste twee is het voornamelijk de cordylophora die domineert, terwijl bij de H89 de mosseltjes domineren. Het is erg lastig om na te gaan of er een verdrijving van organisme plaats vindt. Tevens is het lastig waar te nemen of de organismen zich beter hechten op een nieuwe plaat, of op een plaat die er al een tijdje hangt waarbij zich een slijmlaag heeft gevormd. Dit mogelijke fenomeen zal over een langere periode waargenomen moeten worden. We zullen nog gedurende 2012 en wellicht andere jaren de platen blijven volgen.

Avatar foto

Door Guus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *