Op 30 en 31 augustus 2014 is er een Biologie specialty georganiseerd door Monica Jong (instructeur bij het ICN) en Andrea Sneekes (instructeur en onderzoekster IMARES). Het team werd versterkt door  Bas de Jongh (instructeur en Biologie commissie lid DTH), Harry van Goor (Biologie commissielid DTH) en Guus Baan (Biologie commissielid DTH).

De Specialty was verdeeld over een zoutwater deel (de marine jachthaven in Den Helder) en een zoetwater deel (de Toolenburger Plas in Hoofddorp). Zowel het zoutwater deel als het zoetwater deel bestond uit een duik waar organismen konden worden verzameld en een 6 tal practica. Deze bestonden op de eerste dag uit het determineren van de zelf verzamelde macroflora en macrofauna (begeleid door Bas), de zelf verzamelde micro-organismen (begeleid door Andrea), vissen (begeleid door Monica), organismen op de SETL platen(begeleid door Guus) en een reeks van schelpen en organismen op sterk water (begeleid door Harry). Deze practica werden gehouden in het gebouw van Imares.

Op de tweede dag hadden we wederom de eerste vijf practica, en daar kwam een practicum waterkwaliteit bij welke door Harry begeleid werd. Deze practica werden gehouden in het clubgebouw van DTH.

Er hadden zich 22 duikers aangemeld afkomstig van 8 verschillende duikverenigingen. De cursus  werd zeer  positief beoordeeld door de cursisten.

Het hele verslag is te lezen in het DTH clubblad:

Avatar foto

Door Guus