Wrakduiken

Wrakduiken op de Noordzee is heel leuk, maar vraagt wel wat extra kennis. Om die reden is deze specialisatie gericht op het mede leidinggeven bij het uitvoeren van en deelname aan wrakduiken.

Na het doorlopen van deze specialisatie moet je:
– zelfstandig een wrakduik kunnen voorbereiden;
– alle handelingen behorende bij een wrakduik kunnen uitvoeren, als omschreven in deze specialisatie.

Ingangsniveau
2*-duikbrevet

Cursusprogramma wrakduiken

Theoretische instructie

Je krijgt theorieles waarbij je o.a. een planning maakt voor een stroomduik op een wrak.

Praktische instructie

Voorje brevet maak je vier wrakduiken onder leiding van een bevoegde 2* NOB-instructeur. De instructeur hoeft niet mee te duiken of aanwezig te zijn. Het is aan te bevelen deze duiken met een ervaren wrakduiker te maken.

De wrakduiken moeten zijn gemaakt op wrakken in de Noordzee, Engelse of Bretonse kustwateren.

Eén van de wrakduiken mag gemaakt worden op het wrak ‘Le Serpent’ in het Grevelingenmeer (bij duikplaats de Kabbelaar).

Deelnemers met ervaring in het wrakduiken zijn vrijgesteld van deelname aan het praktische gedeelte, mits zij minstens zes wrakduiken hebben gemaakt waarvan minimaal vier op wrakken in de Noordzee, Engelse of Bretonse kustwateren.

Deze wrakduiken moeten zijn gewaarmerkt door een bondsvereniging, door een NOB-erkende duikschool of door een daartoe bevoegde 2* NOB-instructeur.