Vereniging

In Nieuw-Vennep hebben Hans Janssen, Tjeert Meisner (inmiddels ereleden) en Aad van de Heuvel de vereniging in 1985 op de verjaardag van Tjeert (23 augustus) opgericht. Van het begin af aan was er veel belangstelling en er zijn nog steeds leden van het eerste uur. Er waren niet veel duikstekken in de buurt, maar er werd gedoken in Vinkeveen, de Klinkenbergerplas, de Sloterplas en het Twiske, naast Zeeland natuurlijk. Ook Estartit en l’Escala in Spanje werden voor een weekendje aangedaan.
Door de jaren heen is er wel het een en ander veranderd. Leden hebben er meer activiteiten naast en zoveel fanatieke duikers als in het begin telt de vereniging niet meer.
Wat niet wegneemt dat er wel veel gerealiseerd wordt. Zoals bijvoorbeeld een eigen duikstek in recreatieplas Toolenburg in Hoofddorp!

Gedrags- en omgangsregels

Aannamebeleid

Vertrouwenscontactpersoon

Privacy verklaring

Contact